Ostukorv (0)

Pretensioonid ja tagastamine

Toodete tagastamine

Ostjal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul. Selleks peab ostja saatma Sysimustale kirjaliku taganemisavalduse e-posti teel. Sysimust soovitab ostjal märkida avalduses ka taganemise põhjus (Võlaõigusseadus, edaspidi VÕS, § 56 lg 1, VÕS § 194 lg 2).

Lepingust taganemise korral peab ostja tagastama kauba Sysimustale viivitamata 30 kalendripäeva jooksul alates lepingu taganemise ja toote tagastamise soovi teate jõudmisest Sysimustani (VÕS § 56 lg 3).

Toote tagastamise korral kannab Sysimust toote eest tasutud summa (sh postikulu, mille ostja tasus toote kohaletoimetamiseks) samale pangakontole, millelt vastav makse laekus Sysimustale, 30 kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest Sysimustani (VÕS § 56 lg 3).

Lepingust taganemisel toimub paki tagasisaatmiskulude hüvitamine poolte kokkuleppel, kusjuures kuni 10 euro suuruse tagastamiskulu kannab ostja (VÕS § 194 lg 4). Kauba tagastamisel posti teel vastutab ostja tagastatava kauba piisava pakendamise eest. Selleks peab ostja järgima vastava teenusepakkuja poolseid juhendeid ja nõudeid.

Lepingust taganemisõiguse kasutamiseks peab ostja tagastama kauba originaalpakendis koos ostutšekiga. Toote pakend peab olema kahjustamata ja toode kasutamata/kandmata.

NB! 14 kalendripäevane tagastamisõigus ei kehti toodete puhul, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt (nn tellimustooted) (VÕS § 53 lg 4).

 

Pretensiooni esitamine

Sysimust võtab vastu pretensioone lepingutingimuste mittevastavuse kohta kahe aasta jooksul alates kauba ostjale üleandmisest. Pretensiooni esitamise aluseks on ostutšekk.

Kauba puuduse ilmnemisel peab ostja hiljemalt kahe kuu jooksul sellest Sysimusta teavitama ehk esitama pretensiooni (VÕS § 220 lg 1).

Sysimust ei rahulda pretensioone, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote kulumisest.

 

Pretensioonis tuleb märkida:

1) tarbija nimi ja kontaktandmed;
2) kaebuse esitamise kuupäev;
3) kauba puudus;
4) kauplejale esitatav nõue;
5) viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele (Tarbijakaitseseadus § 19 lg 3, 4).Ostja ja Sysimusta vahel toodete tellimise ning ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Sysimust vastab ostja kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.